ferujemy swoje usługi w zakresie:

opracowania wielobranżowych projektów obiektów i zagospodarowania terenu dla:
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego
obiektów oświaty i kultury
obiektów służby zdrowia
obiektów sportu i rekreacji
obiektów usługowych i przemysłowych
remontów i modernizacji obiektów istniejących
opracowywania programów funkcjonalnych, technologicznych i programów techniczno-ekonomicznych we wszystkich rodzajach budownictwa
wykonywania prac studialnych
nadzorowania procesów inwestycyjnych
wykonywania opinii i ekspertyz